- Hotarari si decizii -


- HCA ...- Rapoarte de activitate -


- Consiliul de Etica - Raport de activitate pe anul 2018
- Raport de evaluare interna privind accesul la informatii de interes public pe anul 2017- Birou de Presa -


- Procedura ce reglementeaza accesul mass media in Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu- Lista functii conform art 33 din legea 153 /2017
privind salarizarea personalului platit din fonduri publice -


- Lista functiilor publice cu salariul de baza si sporuri la 31 mar. 2018
- Lista functiilor publice cu salariul de baza si sporuri la 30 sep. 2017- Protectia datelor cu caracter personal -


- Nota de informare pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

- Dispozitii numire persoane resonsabile cu protectia datelor personale.

- REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI
din 27 aprilie 2016
privind protectia persoanelor fizice Ón ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor - GDPR)

Observatie:
     *Orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc.
     Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala).
     Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, Ón mod gratuit si fara nicio justificare, la prelucrarile datelor sale personale Ón scopuri de marketing direct.